Showing 1–24 of 26 results

Bangsawan adalah salah satu jenama vape Malaysia yang telah wujud sejak 2014. Kelebihan Bangsawan ialah jus vape buah-buahan campuran mereka adalah kegembiraan untuk vape.

Bangsawan is one of the Malaysian vape brand that has been around since 2014. Bangsawan’s forte is their mixed fruit vape juices are a joy to vape.